Kommunen positiv till att ta över Marstrandsfärjan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till att fortsätta att utreda om kommunen ska ta över hela ansvaret för Marstrandsfärjan. Idag beslutade kommunstyrelsen att lämna in en formell förfrågan till Västtrafik. 

Det är med anledning av att Västtrafiks nya zonindelning med tre zoner och nytt biljettsortiment träder i kraft i november som Kungälvs kommun och Västtrafik ser över den framtida driften av Marstrandsfärjan.
När ett mer enhetligt biljettsortiment införs i de tre zonerna kommer det inte att finnas några specialbiljetter för Marstrand, vilket innebär en kraftig höjning av biljettpriserna för Marstrandsfärjan.

Till årsskiftet löper samarbetsavtalet mellan Västtrafik och Kungälvs kommun ut och tillsammans ser man nu över alternativ för den framtida driften av färjan. Ett alternativ är att Kungälvs kommun tar över hela ansvaret och driften av Marstrandsfärjan. Idag äger och kör kommunen färjorna på uppdrag av Västtrafik.

Den 9 september beslutade kommunstyrelsen att gå vidare i processen och lämna in en formell förfrågan till Västtrafik. Närmast ska frågan gå vidare till beslut i Västtrafiks styrelse, kollektivtrafiknämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige, likväl som i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

  Sidan skapades: