Kommunen tänker grönt när Kongahälla byggs

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Animerade bilder på människor som går på en gata.I Kungälv har man idag ett fåtal trädarter runt om i staden och var tredje träd på kommunal mark är en lind eller en lönn. När kommunen tog fram en ny trädplan för Kongahälla valde man därför att tänka nytt för att få mer variation. Linda Peterson jobbar som landskapsarkitekt på Kungälvs kommun och hon har varit med och tagit fram den nya trädplanen. 

– En stad blir mer sårbar när man har så få trädarter som vi har i Kungälv. Om träden drabbas av sjukdomar kan det bli en stor andel träd som försvinner samtidigt. Därför blir Kongahälla ett exempel på hur man kan jobba med flera olika trädarter som är mer anpassade för stadsliv.
En annan fördel med att ha flera olika typer av träd är att det ska finnas något vackert under alla årstider.
– Vi har jobbat mycket med estetiken i Kongahälla. Det ska vara fint året om, även under hösten och tidig vår. Därför är det viktigt att ha variation, förklarar Linda Peterson.

Nya arter som trivs i stadsmiljön

Fler städer har de senaste åren börjat tänka om när det gäller vilka träd man planterar. Av tradition har lind varit ett vanligt förekommande träd och är fortfarande. Detta eftersom det är inhemskt, lättillgängligt och billigt. Men enligt Linda Peterson mår lindar inte alltid så bra i städer.
– Det är en skogsart som föredrar skugga och fuktig jord. Därför har vi tagit hit nya arter som ska finnas i Kongahälla och som är mer lämpade för att växa i hårdgjord stadsmiljö. Varje gata i Kongahälla kommer att få en egen trädart, till exempel japansk magnolia, italiensk al och tulpanträd.
Enligt Linda skulle många kommuner tjäna på att använda den här typen av träd i staden i stället för de klassiska träden.
– Även om de är dyrare att köpa in än till exempel lindar så vinner man på det i längden. De trivs bättre i stadsmiljö och man behöver inte plantera nya inom några år. Kungälv har legat lite efter när det gäller den här biten men det tar vi ikapp nu.

Jobbar med "Gröna väggar"

I planeringen för den offentliga miljön i Kongahälla har man också jobbat mycket med vad man kallar för ”gröna väggar”. Kommunens mål är att en stor del av husfasaderna ska vara gröna. Det kan till exempel handla om att ha träd på balkongerna eller klätterväxter och andra väggväxter på fasaderna.
– Det bidrar till ett grönare stadsrum för invånarna. Sedan blir det bättre luftkvalitet ju mer grönt det är i staden, säger Linda Peterson.

  Sidan skapades: