Nu blir Kungälvs kommuns anslagstavla digital

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vid årskiftet trädde en ny kommunallag i kraft. Den innebär bland annat att alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Den fysiska anslagstavla som tidigare funnits i Stadshuset kommer nu istället flytta in på kungalv.se

Ny anslagstavla på kungalv.se

På anslagstavlan ska du kunna ta del av information om när nämnders protokoll blivit justerade, när nya kungörelser publiceras samt mötestider för kommunfullmäktige. Anslagstavlan ska också visa hur länge du kan överklaga ett beslut.

Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats, ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Då ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Informationen får inte tas bort från anslagstavlan innan tider för möjlighet att överklaga har gått ut.

För dig som inte har möjlighet att besöka kungalv.se hemifrån finns fortfarande möjlighet att ta del av innehållet i vårt Kundcenter.

Du hittar den nya officiella anslagstavlan på kungalv.se under fliken Kommun och politik i menyn.

  Sidan skapades: