Så många av kommunens tak är lämpliga för solceller

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Ett av taken (Ekhaga i Diseröd) är även lämpligt för solfångare som producerar varmvatten. En utbyggnad av solceller på 22 byggnader skulle ge en produktion av 2250 MWh el per år. Investeringskostnaden beräknas till 37 miljoner kronor, varav 30 % kan fås i bidrag.

I utredningen har lämpligheten av varje tak bedömts enligt flera olika kriterier, bland annat takets lutning, material och yta samt om det finns objekt som skuggar. Ytterbyhemmet och Mimers Hus störst potential. De skulle kunna producera knappt 400 000 kWh el vardera varje år.


Fler anläggningar byggs

Idag finns solceller på Stadshuset och på Björkängens förskola. Dessa producerar tillsammans 130 000 kWh per år. Under 2016 kommer solceller också att byggas på den nya Sparråsskolan och dess idrottshall. Dessa kommer att ge ungefär lika mycket produktion ytterligare.

När de gäller de 22 befintliga taken så satsar kommunen årligen medel till lönsamma energiinvesteringar. Det kan bli aktuellt att nyttja en del av dessa medel till nya solceller på några av de kartlagda byggnaderna.

Läs mer:

Kartläggning av möjligheten för solel och solvärme på Kungälvs kommuns fastigheter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster) 

Intresserad av egna solceller? Kolla in Solcellsguiden. (Extern länk)

Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbete

Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

  Sidan skapades: