Kommunstyrelsens beslut – fortsatt kommunal förskola i Kareby

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Karebys förskolor kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet i kommunal regi. Det beslutade Kommunstyrelsen i Kungälv under onsdagen. Beslutet innebär att Kareby förskolor kommer att flytta in i nya lokaler i januari 2019 som planerat och att Kungälvs kommun kommer att vara huvudman för förskolan i Kareby.

Beslutet innebär också att Kungälvs kommun går med på det skadeståndskrav på 12,6 miljoner kronor som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB har. Förskolan kommer däremot inte att erbjudas några nya lokaler. När hyreskontraktet löper ut den 1 juli 2018 startar en ny fristående förskola sin verksamhet i lokalen och inga barn kommer att stå utan plats.

Bakgrunden till tvisten mellan Kungälvs kommun och Naturmontessori Väst AB grundar sig i ett hyresavtal från 2007. Kommunen tecknade då ett avtal med Saltholmsgruppen Bostad AB för en lokal i Ullstorp som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB fick använda. När Kungälvs kommun hösten 2016 sade upp avtalet bestred Naturmontessori Väst AB uppsägningen och ansökte om medling vid hyresnämnden. Hyresnämnden valde att besluta till friskolans fördel och menade att de har besittningsskydd.

Inför onsdagens beslut hade Kommunstyrelsen tre olika alternativ att ta ställning till och beslutet blev alltså att Karebys förskola ska fortsätta att drivas i kommunal regi.
- Nu ser vi fram emot att bygget av de nya lokalerna i Kareby blir klart och att verksamheterna kan flytta in som planerat. Det säger Maria Andersson, skolchef i Kungälvs kommun.

  Sidan skapades: