Ekonomin för projekt Kongahälla, så här ser läget ut just nu

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kongahällaprojektet i Kungälv och framförallt ekonomin kring bygget har de senaste dagarna debatterats och ifrågasatts. Det framstår som att Kongahällaprojektet ligger på omkring 170 miljoner kronor minus, vilket inte stämmer.

Vi har sammanställt fakta kring projektet och ekonomin för att ge en bild av historiken och nuläget och svara på några av de mest förekommande frågorna. För svar och fakta står Kungälvs kommuns samhällsbyggnadschef Jenny Adler, projektledare Anders Lager samt kommunchef, Magnus Gyllestad. 

Hur kan kommunen låtit kostnaderna ha dragit iväg till minus 169 miljoner kronor?

– Projektet ligger inte minus 169 miljoner kronor i idag. För att förstå detta behöver vi reda i begreppet utfall och prognos. Utfall är hur mycket det har kostat fram till idag, prognos är hur mycket vi tror det kommer att ha kostat år 2022, när projektet beräknas vara klart. Det som har ändrats är prognosen och anledningen är att nuvarande projektledning har gjort nya kalkyler på det vi ska bygga kommande år, baserat på dagens kostnader och förutsättningar. Lägger man ihop summan av alla dessa kalkyler så blir det ca 169 mkr mer än vad vi har i budget idag.

Men hur kan prognosen ha ändrats så mycket?

– När Kongahällas nya projektgrupp i september började ta fram en ny prognos så började man från början utan att ta hänsyn till det gamla material som fanns. Man tittade istället på förutsättningarna som de ser ut nu.
När man sedan jämförde den nya prognosen med den gamla så upptäckte man att flera poster inte var uppdaterade till vad det kostar att bygga idag och framåt. Exakt vad det var som skulle ingå i projektet stämde inte heller eftersom projektet har blivit större och omfattar mer. Eftersom avvikelserna var så stora startades en grundlig analys och genomgång av alla poster, det är därför det har tagit ett antal månader att få fram den nya prognossiffran.

Vad beror det på att den nya prognosen hamnar på -169 miljoner?

Det finns flera förklaringar men de viktigaste är att:
– Kostnaderna för parkering beräknas i dag bli högre, bland annat för att man i dag räknar på ett större parkeringshus än tidigare. Dessutom har kommunen i avtal beslutat att man ska ordna parkering för hyresrätter.

– Kungälvs kommun har också tecknat avtal med fastighetsägare om att de ska få köpa parkeringar till ett visst pris som är lägre än vad de kostar att bygga.

– Kommunens kostnader blir också högre än förväntat eftersom projektet dragit ut på tiden, främst på grund av överklaganden med långa rättsprocesser som följd vilket lett till flera omtag, nya utredningar och omstarter.

Men borde man inte haft bättre kontroll på kostnader och prognoser och upptäckt detta tidigare?

–Jo, det borde vi. Och förvaltningen borde ha sett denna prognosändring för ett par år sedan. Med facit i hand kan vi konstatera att vår styrning och uppföljning inte har fungerat ordentligt och vi jobbar nu hårt för att förbättra våra rutiner kring kommunens stora projekt. 

Vad gör kommunen nu för att undvika att prognosen nu leder till ett stort underskott i projektet?

– Eftersom detta är en prognos finns möjlighet att få ner kostnaderna. Förvaltningen har lagt fram flera förslag. Det handlar bland annat om att se över ambitionsnivån när parker, gator med mera. utformas och gestaltas.  Även utformning av parkeringshus och P-däck ses över. En annan åtgärd är höjda parkeringsavgifter. Man tittar även på att eventuellt ändra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter på Kongahälla Östra för att få in mer intäkter. 

En annan åtgärd är att planerade ombyggnationer av Kongahällagatan och Uddevallavägen inte görs inom projekt Kongahälla utan som separata projekt. 

Det pågår också arbeta med att teckna avtal kring bland annat parkeringar som gör att kommunen kan sälja dem. Då kommer byggnadskostnaden för dem inte att bli en del i projektets underskott

Hur går projektet just nu?

Ser man på våra pågående entreprenader, de arbeten som just nu pågår på plats så håller de budget.


Fakta Kongahällaprojektet
På Kongahälla ska det byggas omkring 900 bostäder, butikslokaler, kontor och en handelsanläggning. Kommunen anlägger också en park, bygger gator och vägar. Området delas in i två olika detaljplaner där Västra Kongahälla är den största, där har flera av bostadsföretagen nu börjat bygga sina hus. Området får en blandning av större och mindre lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Miljön står i fokus, både under byggtiden och i den färdiga stadsdelen och alla byggherrar har enats om ett gemensamt miljöprogram.

Läs mer om Kongahälla här

 

  Sidan skapades: