Krisberedskapsveckan 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Idag startar den nationella krisberedskapsveckan som pågår 6-12 maj. Syftet är att fler ska bli medvetna om hur man kan förbereda sig inför olika samhällskriser.

Här finns information om hur du kan förbereda dig vid samhällsstörningar samt vad du bör tänka på när krisen är ett faktum.

Din beredskap vid kriser och samhällsstörningar

Träffa Frivilliga resursgruppen

I Kungälvs kommun har vi tillgång till Frivilliga Resursgruppen (FRG). Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, exempelvis att hjälpa till med transporter, evakueringar, information och andra praktiska uppgifter. På torsdag och fredag 9-10/5 kan du träffa dem på Mimers hus och få veta mer om krisberedskap.

  Sidan skapades: