Har du fått en påminnelse om att ge kritik på oss?

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I så fall är det hög tid att göra det då enkätundersökningen avslutas den här veckan. Flera hundra slumpvis utvalda kommuninnevånare har fått chansen att säga vad de tycker om kommunens service.

Enkätundersökningen som kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) heter kritik på teknik och genomförs ungefär vart tredje år. Frågorna rör sig om kommunal service som exempelvis gator, parker, vatten och avlopp och renhållning. De som slumpmässigt valts ut i Kungälvs kommun har fått brev om detta och dessutom två SMS som påminnelse om att svara på enkäten.

Svaren sammanställs till en rapport som vi på Kungälvs kommun sen får ta del av. Resultatet presenteras senare i vår.  


Oavsett om du är utvald eller inte så är du alltid välkommen att höra av dig med synpunkter till kommunens kundcenter. Ris eller ros, båda är lika viktiga.

  Sidan skapades: