Kungälvs kommun är stolta över att medverka till forskning om toleransarbetet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I det sammanhanget har Kungälvs kommun valt att finansiera en doktorand på halvtid. Något som väckt frågor och kritik.

– Det finns inget konstigt i detta. Tvärtom, vi ser det som en långsiktig investering och vår satsning på en kommundoktorand är inget unikt för just Kungälv. Det finns flera hundra kommundoktorander i olika kommuner i landet. Det visar en sammanställning som SKL, Sveriges kommuner och landsting gjort, säger Jonas Arngården, sektorchef för Arbetsliv och stöd.
– Kungälvs satsning på en kommundoktorand är något som gynnar samarbetet med forskningsvärlden och innebär att vårt fortsatta arbete i Toleransprojektet engagerar forskare. Detta är viktigt inte minst för att Toleransprojektet har kritiserats för brist på vetenskaplighet.
Hittills har Toleransprojektet utvärderats av nationalekonomen Ingvar Nilsson, utifrån dess samhällsekonomiska nytta och denna anses värd flera hundra miljoner i minskade samhällskostnader för att inte nämna allt lidande.
Ett 20-tal andra kommuner har tagit efter Kungälvs modell och regeringen låter erfarenheterna bli en bas för ett universitetsinstitut.
– Att vidareutbilda personal är något som Kungälvs kommun tycker är viktigt. Utbildningen sker i olika yrkesgrupper, säger Mona Axelsson, HR-chef. Det är oerhört viktigt att vi satsar på vår personal för att vi som kommun ska kunna utvecklas och det höjer kvaliteten på vår verksamhet.
– Det är också värdefullt att vår kompetensutveckling blir forskaranknuten. Medarbetare som finns på till exempel universiteten, tillför så mycket kunskap till våra olika verksamheter. Det är viktigt att vi som kommun vågar ligga i framkant när det gäller att se samarbetet med forskare som ett sätt att utveckla vår kommun, säger Jonas Arngården.
När det gäller vem ska få gå betalda utbildningar via kommunen, är det närmaste chef som fattar beslut om det.
– Vi tar ställning från fall till fall. Förutsättningen för att säga ja till en utbildning är att det gagnar våra verksamheter och genom det också är bra för våra kommuninvånare. Kompetenshöjning av vår personal är något som vi kommer att fortsätta att satsa på, säger Mona Axelsson.

Annan av kommunen betald vidareutbildning på universitetsnivå

Kungälvs kommun har för närvarande ytterligare en kommundoktorand, en förskollärare som får studera på 50 procent av sin arbetstid, med 100 procent lön under max 4 år. Vi har tidigare år även haft specialpedagoger som har fått läsa med full betalning.
Någon/några socialsekreterare har gått Magister och Masterutbildning på arbetstid. Det innebar att de fått gå på lektioner på arbetstid. Utbildningen är då 2+4 år på halvfart.
Inom ramen för det statliga bidraget Lärarlyftet låter vi pedagoger få cirka 10 procent tjänstledighet med lön för att klara sina studier. Dessa studier ger utökad behörighet för lärare (ytterligare ett ämne till tidigare lärarexamen).

Noel Cornér
Publicerad 2015-09-01

  Sidan skapades: