Lärmässa på Mimers hus – Kungälvs Kommuns pedagoger lär tillsammans

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunens 1200 pedagoger samlades den 30/10 på Mimers Hus på lärmässan Kungälv delar, för att lära tillsammans och av varandra genom samtal, reflektioner, ett 60-tal seminarier och en mässutställning.

– Det var otroligt häftigt att se den röda tråden från förskolan till vuxenutbildningen, säger utvecklingsledare Malin Frykman som höll samman dagen.

Dagen var slutet på en process som startade i januari med en referensgrupp från alla skolformer som Malin ledde.
– Alla pedagoger har haft möjlighet att dela med sig av undervisningsexempel och pedagogiska metoder från sin egen undervisning, säger Malin. Intresset för att delta och bidra har varit stort. Vi har otroligt mycket kompetens på och många goda pedagogiska exempel att lyfta fram från våra förskolor och skolor. Denna dag var till för att synliggöra det. Att dela goda exempel och inspirera varandra så att verksamheterna kan fortsätta att utvecklas ännu mer.

Utöver seminarier så pågick det utställningar. Pedagogisk omsorg hade bland annat en utställning om hur de arbetar för att skapa arbetsglädje. Diseröds förskola hade en utställning om hur de arbetar med språkutveckling inom förskolan och Toleransprojektet hade en utställning om sitt projekt. Flera andra pedagogiska aktivister genomfördes också.

– Kärna skolas biträdande rektor Pär Andersson presenterade Kahoot – en digital frågesport som både elever och lärare älskar, säger Malin Frykman. Det fanns även QR-kodvandring med tips på pedagogiskt material och en tipspromenad via GPS-signaler med frågor och utmaningar.

Dagen var inte bara påfyllnad genom seminarierna och utställningen. Där fanns också plats för pedagogiska samtal och reflektion.
– Några externa föreläsare var också inbjudna. Micke Gunnarsson som är barnrättsaktivist föreläste om bemötande och digitalisering. Charlotte Geijer som arbetar som pedagogista föreläste om hur vi utvecklar den fysiska, pedagogiska lärmiljön "Reggio Emilia" där lärmiljön ses som den tredje pedagogen, säger Malin. Men framför allt hölls en massa, kloka och uppskattade seminarier av våra egna pedagoger.

– Man blir bara varm när man tänker på vilken otrolig kompetens som finns inom sektor bildning och lärande, säger Malin. Vi strävar efter att bygga en lärande organisation och skapa en dela-kultur där det kollegiala lärandet är naturligt och sker både i och mellan skolformerna, så att all denna kompetens kan spridas. Denna dag var en del i det långsiktiga arbetet med det.

  Sidan skapades: