Kungälv får beröm för satsning på rörlig bild

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommuns satsning på professionell webbtv för att informera invånarna om kommunens verksamheter, uppmärksammas nu av Sveriges kommunikatörer.
– Vi tror på den här satsningen och detta är en bekräftelse på att vi tänker rätt, säger Susanne Junkala, kommunikationschef på Kungälvs kommun. 

Sveriges kommunikatörer, som är en branschorganisation för folk som jobbar med information och kommunikation, har på sin hemsida listat flera kommuner som jobbar framgångsrikt med rörlig bild. Kungälvs är en av de kommuner som nämns.
– Rörlig bild har en stor genomslagskraft och allt fler kommuner börjar nu jobba med detta. Vår styrka är att vi på Kommunikationsenheten själva har kompetensen att producera professionella filmer. Vi köper inte in några filmer, säger Susanne Junkala.


En fråga om demokrati

I drygt två år har kommunen jobbat med att ge invånarna i Kungälv information med hjälp av rörlig bild och webbtv. Och kommunchefen Magnus Gyllestad ser tydliga resultat av satsningen.
– Vi når ut med vår information till fler och jag upplever att vi på de här två åren har fått en ökad respons från Kungälvsborna när vi informerar med rörlig bild.
Varför satsar Kungälvs kommun på rörlig bild?
– I grund och botten är det en demokratifråga. Papper och text når inte ut på samma sätt idag som det gjorde förr. Rörlig bild är ett enkelt sätt att ta del av information.Användbart både externt och internt

Kungälvs kommun har en egen play-kanal, Kungälv play, där vi har samlat alla webbtv-inslag och filmer som vi producerar. Där kan man bland annat se flera inslag om skulpturen Bulb. Konstverket blev omdebatterat och det webbtv-inslag där politiker svara på kritiken fick stor spridning på sociala medier. Ett annat exempel är de 22 filmer som visar kulturskolans stora utbud i Kungälv, där man kan se hur det till exempel är att spela gitarr eller dansa breakdance.  Kommunen har också själva gjort teckenspråksfilmer till hemsidan för att öka tillgängligheten.
– Vi använder även rörlig bild internt, till exempel som digitala nyhetsbrev till de anställda inom kommunen, säger Susanne Junkala.
Är det dyrt att jobba med rörlig bild?
– Vi jobbar med tre kameror, en kostar cirka 5 000 kronor, den andra kostar runt 30 000 kronor och den tredje 80 000 kronor. Den dyrare används för till exempel profilfilmer och mer avancerade informationsfilmer. Den andra används för enklare produktioner. Den billigaste kameran används för att ta snabba filmsekvenser som ska publiceras på sociala medier. Redigeringsprogrammet kostar cirka 7 000 kronor. Den här utrustningen ska hålla länge och är en långsiktig investering. Eftersom vi har informatörer som har kompetens att även jobba med rörlig bild så behöver vi inte anlita externa produktionsbolag. Viktigt att betona är att informatörerna inte bara jobbar med rörlig bild utan också med andra uppdrag som till exempel att skriva pressmeddelanden, göra kommunikationsplaner och bistå med informationsinsatser i stora projekt. Vi har ingen hos oss som jobbar heltid med rörlig bild. Min uppfattning är att allt fler kommuner nu börjar producera rörlig bild på egen hand. De egenproducerade filmerna ersätter långa texter som var svåra att ta till sig, säger Susanne Junkala.

Gå gärna in på kungälvplay och se våra webbtv-inslag.

  Sidan skapades: