Kungälv förbättrar stadigt sitt företagsklimat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagsklimatet i Kungälv har förbättrats – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som visar hur företagen upplever den kommunala servicen. Kungälv är den kommun i Göteborgsregionen som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012.

Förra årets mätning av den kommunala servicen till företagen visar att Kungälvs kommun förbättrar sina resultat inom de flesta områden. Det totala indexet för Kungälv ligger på 72, en förbättring jämfört med förra årets 71. Allt över 70 ses som ett högt samlat index och det klarar Kungälv för tredje året i rad.

- Det är glädjande att se att Kungälv fortsätter den positiva utvecklingen trots att det under förra året då mätningen gjordes pågick en pandemi och företagen hade stora utmaningar. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla den kommunala servicen i både myndighetsövningen liksomsom i alla våra kontakter med företagen, säger Jessica Waller, näringslivsstrateg i Kungälvs kommun.

Kungälv fortsätter att vara bäst på bygglov bland Göteborgsregionens kommuner. Dessutom upplever företagen som har varit i kontakt med kommunen ett väldigt gott bemötande. Trots den pågående coronapandemin och den tuffa situationen för restauranger och caféer har området Livsmedel fått höga betyg av företagen.

- Livsmedelskontrollen är en samhällsviktig verksamhet som måste fortsätta trots pandemi. Livsmedelsföretagarna har drabbats hårt under det gångna året och vi livsmedelsinspektörer har arbetat hårt med att hitta möjligheter till att anpassa kontrollen efter de omständigheter som råder. Vi jobbar ständigt med att försöka ha en öppen dialog med Kungälvs företagare. Vi har under den tid som varit försökt stötta dem framförallt med tanke på de nya reglerna om trängsel på serveringsställen. Vi känner oss glada över att arbetet tycks ha gett resultat, säger Christina Rönnmark, livsmedelsinspektör i Kungälvs kommun.

För första gången får företagarna tycka till om området Upphandling och det samlade index är 64 jämfört med snittet för GR-kommunerna som är 61.

- Bra där, hellre lite bättre varje år än tvära kast i företagsklimatet och kommunal service. Många kan sträcka på sig. Vi ligger i topp på bygglov och hyfsat på flera områden men vi har långt kvar innan vi kan jämföra oss med de bästa i landet. I höst kommer den nya Näringslivsstrategin 2035 som vi jobbat fram tillsammans med företagen. Den ska ytterligare öka Kungälvs attraktivitet för mer företagande och jobb, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande.

Hela kommunrapporten om Kungälvs resultat i Insikt 2020

Bild: Kungälv är den kommun i Göteborgsregionen som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012. Diagrammet visar index för 2012 och fram till 2020. 

Fakta Insikt

  • Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsövning inom brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. Dessutom mäter Kungälv för första gången också upphandling.
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 
  • Insikt 2020 är den sjunde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. 
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. 

Läs om undersökningen Insikt på Sveriges kommuner och regioners webbplats

  Sidan skapades: