Kungälv i topp i rankingar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under den senaste veckan har Kungälv hamnat i topp i två olika rankingar. I den ena gäller det kommunens arbete med Agenda 2030 och den andra visar att Kungälv är robust och väl rustat för kris.

Kungälv i topp tio med Agenda 2030

I Dagens Samhälles ranking av kommuners arbete med Agenda 2030 placerar sig Kungälv på sjunde plats bland storstadskommunerna i Sverige, (plats 9 av alla kommuner). Under paraplyet Agenda 2030 ryms en rad områden som brukar sammanfattas i de tre bitarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015. Läs hela rankingen om Agenda 2030

Kungälv är väl rustat för kris

Hur väl rustade är Sveriges kommuner för nästa kris? Analys- och konsultföretaget WSP har utvärderat Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar, från ålder på befolkningen, till näringslivets framtidsinriktning, skolelevernas meritvärde och inflyttning för att nämna några. Resultatet ger viktiga svar på hur det kommer sig att kommunerna klarat av pandemin olika bra. Kungälv är på sjunde plats bland Sveriges kommuner med ett robustindex på 104. Läs rapporten Regionernas kamp

  Sidan skapades: