Kungälv klättrar i mätning av företagsklimat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagsklimatet i Kungälv har förbättrats under det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs ranking som mäter företagsklimat i svenska kommuner. Kungälv stiger till plats 179 och det samlade omdömet har ökat för fjärde året i rad.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i alla svenska kommuner. Mätningen grundar sig på statistik och enkätsvar från 171 företagare i Kungälv (45% svarfrekvens). Syftet med undersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.

I årets mätning klättrar Kungälv till plats 179, vilket är en förbättring med 32 placeringar jämfört med föregående års plats 211. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungälv är 3,22, vilket också är en ökning från förra årets 3,09.

- Det är bra för jobben att företagens nöjdhet ökar igen, det ska vara kul, enkelt och bra att driva företag i Kungälv. Den känslan behövs med de kostnadsökningar och det tillväxtstopp kriget i Europa orsakar. Det är mycket positivt att det samlade omdömet från företagen ökar för fjärde året i rad. Jag läser in krav på ökat samarbete i trygghetsfrågor, den bollen plockar vi upp, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

Kommunens mål är att förbättra företagsklimatet i kommunen och underlätta för alla företagare, genom att lyssna, lösa och följa upp frågor från företagare. Inriktningen för arbetet finns i Näringslivsstrategin som är gemensamt framtagen av politiker, tjänstepersoner, företagarföreningar och företagare, och vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Det övergripande målet är att skapa 4 200 nya jobb till år 2035. Läs kommunens näringslivsstrategiska program

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2022

  Sidan skapades: