Kungälv övar totalförsvar tillsammans med resten av Sverige

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sveriges totalförsvar ska stärkas. Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Det är samhället tillsammans – kommuner och regioner, myndigheter och näringsliv, frivilligorganisationer och privatpersoner – som är vårt totalförsvar.

I början av året inleddes Totalförsvarsövning 2020 i Västra Götaland. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Kungälvs kommun deltar precis som länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten.

Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I övningen ska vi öva på att identifiera roller och ansvar. Vi ska också identifiera vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar och är en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vi kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger oss möjlighet att bygga upp vår kunskap och utveckla vår förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret i länet

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i vårt län. Fokus är det civila försvaret som har tre huvuduppgifter:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Kommer övningen att märkas ute i länet?

Den del av övningen som Kungälvs kommun deltar i är en så kallad seminarieövning. Den går ut på att vi får diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

Bakgrund

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Läs mer om Totalförsvarsövningen 2020

  Sidan skapades: