Kungälvs elever bättre än snittet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nyligen visade den så kallade Pisa-undersökningen att svenska elevers kunskaper i kärnämnena försämrats kraftigt jämfört med andra OECD-länder. I samband med att undersökningen presenterades valde Kungälvs kommun därför att titta närmare på hur Kungälvs kommun ligger till resultatmässigt. När man tittade på de nationella proven visade det sig alltså att Kungälvs kommuner ligger över genomsnittet.

Vi besökte klass 7C på Ytterbyskolan när de hade lektion i svenska.

  Sidan skapades: