Kungälvs kommun bildar bolagskoncern

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunfullmäktige beslutade i torsdags att bilda en helägd bolagskoncern för de kommunala bolagen i Kungälv. Så från 1 december 2021 ingår Bokab, Kungälv Energi och Bagahus i en koncern med AB Kongahälla som moderbolag.

I den nya bolagskoncernen äger kommunen de helägda kommunala bolagen genom moderbolaget AB Kongahälla. Koncernen omfattar Bokab, Kungälv Energi som i sin tur äger Kungälv Närenergi samt Bagahus AB, som är ett vilande bolag. I praktiken sker koncernbildningen genom att samtliga bolag överlåts från kommunen till AB Kongahälla. Detta genom att kommunen överlåter sina aktier i Bokab, Kungälv Energi och Bagahus till AB Kongahälla för 31 Mkr. Stiftelsen Kungälvsbostäder omfattas inte av koncernbildningen.

Ett koncernbolag ska, liksom övriga bolag och myndigheters nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet, verka för koncernnytta och en övergripande kommunnytta för ägaren och medborgarna.

En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan bolagen.

  Sidan skapades: