Kungälvs kommun köper inte tillbaka bostadsmoduler

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

De bostadsmoduler som kommunen i våras förlorade i en konkurs har legat ute till försäljning på exekutiv auktion. Kommunen har nu beslutat att inte lägga bud på dessa efter att ha övervägt alternativen och räknat på kostnaderna.

Bakgrunden är att Kungälvs kommun 2016 köpte bostadsmoduler för nyanlända för cirka 15 miljoner kronor. Dessa hämtades inte, bland annat på grund av att bygglovet på platsen där de skulle stå hade överklagats. Företaget man köpte modulerna av gick i konkurs och modulerna togs över av konkursboet. Nu har konkursboet sålts av konkursförvaltaren.

Här svarar förvaltningsledningen och kommundirektören på frågor om ärendet:


Varför köper inte kommunen modulerna på exekutiv auktion?

- Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att inte köpa modulerna. Skälen är flera, bland annat skulle vi få köpa modulerna i befintligt skick och de är inte färdiga att flytta in i. Det är mycket arbete kvar för att iordningsställa dem. Vi får inte några garantier när vi köper på auktion. Det innebär till exempel att om det blir skador vid transporter eller montering av modulerna så är det vi som får stå för dessa kostnader.

Men är det inte värt en kostnad och lite småproblem när priset trots allt är så pass lågt?

- Bedömningen är att det kan bli merkostnader eftersom modulerna skulle komma utan garantier och inte helt färdiga. Dessutom finns en risk att om priset blir för högt så kan köpet enligt vår jurist eventuellt betraktas som en otillåten direktupphandling. Detta kan medföra upphandlingsskadeavgift eller så kallad ogiltighetstalan.

Behöver inte kommunen de här modulerna för nyanlända till Kungälv? 

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om stadigvarande boenden för nyanlända familjer och ensamhushåll och att det därför måste vara kompletta boenden med fungerande vitvaror, värme med mera. Om vi köper något på exekutiv auktion finns inga garantier.

Hur ska då kommunen nu lösa boendefrågan?

– Vi har ett ansvar mot dessa familjer och arbetar på andra alternativ, till exempel genom samarbete med vår bostadsstiftelse eller med andra kommuner. Vi tittar också på att köpa andra moduler.

Vilka lärdomar dras av den här affären?

– Vi har full förståelse för att historien väckt både uppståndelse och ilska. Med facit i hand så kunde vi självklart agerat annorlunda. Förvaltningen har uppfattat att man gjort det man kunnat för att säkerställa att få modulerna till kommunen. De åtgärderna har i efterhand visat sig inte varit tillräckliga och vi har ett lärande att göra. Vi har skärpt våra rutiner, sett över delegeringsordningar och kommer i framtiden vara mer noggrann med samordning inom förvaltningen. Det gäller exempelvis de juridiska delarna av sådana här affärer.

  Sidan skapades: