Kungälvs kommun skriver samverkansavtal med Hemsö

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunfullmäktige i Kungälv beslutade i torsdags att skriva samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB. Det innebär att Hemsö kommer att bygga ett äldreboende, tre förskolor, en skola i Kungälv. De blir också en samarbetspartner som kan bidra till kommunens utveckling genom att bygga och långsiktigt äga och förvalta verksamhetslokaler.

Den 20 december 2018 gjordes en avsiktsförklaring mellan Kungälvs kommun och Hemsö Fastighets AB. Samverkansavtalet är gjort för att tydliggöra hur arbetsprocessen framåt ska se mellan parterna.

Den demografiska utvecklingen i Kungälv ställer krav på fler förskolor, skolor och äldreboende, vilket innebär stora investeringar för nya lokaler. Syftet med samarbetet är att tillgodose behovet av nya verksamhetslokaler genom att låta Hemsö äga och förvalta fastigheterna. Parallellt har kommunen arbetat med försäljningen av fastigheten Fridhem 1 där äldreboende Ranrikegården finns. De fastigheter som ingår i samverkansavtalet är:
• Ett nytt äldreboende i Kungälv/Ytterby (lokaliseringen blir klar i sommar)
• Tre nya förskolor: Nordtag, Tjuvkil och Fridhem i Kungälv
• En ny grundskola i Kode

För kommunens verksamheter ska det inte innebära någon skillnad om de driver verksamhet i Hemsös eller kommunens egna lokaler.

Tidigare var planen att bygga om fastigheten Fridhem 2 till äldreboende. Under arbetets gång har kommunen konstaterat att det inte är ekonomiskt och praktiskt försvarbart att bygga om Fridhemskullen till ett modernt äldreboende som möter dagens krav på tillgänglighet. Fridhemskullen kommer istället att användas till annan kommunal verksamhet. Förskolan som ligger i botten finns kvar och kommer att utökas.

Samverkansavtalet svarar mot majoritetens finanspolitiska ramverk som säger att kommunen ska sträva efter att samarbeta med externa intressenter och öka den externa finansieringen för att minska framtida skulder.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och Tyskland. Hemsös majoritetsägare är Tredje AP-fonden. Hemsö köpte även skolfastigheten Ärlan 1, där Strandskolan finns idag under 2018.

  Sidan skapades: