Kungälvs kommun stänger del av grundskola och fritidshem

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

På grund av smittspridning av covid-19 stänger Kungälvs kommun två förskoleklasser och fritidshemmet Måsen vid Sandbackaskolan från den 20 november och fram till och med den 30 november. 

Vid de två förskoleklasserna FA och FB vid Sandbackaskolan pågår smittspridning av covid-19, både hos personal och elever. Kungälvs kommun har varit i kontakt med smittskyddsläkaren i Västra Götaland och i samråd med dem beslutat att stänga förskoleklasserna och fritidshemmet.

Stängningen av de två förskoleklasserna samt fritidshemmet sker för att förhindra ytterligare smittspridning av covid-19, och klasserna ska vara stängda i minst en och en halv vecka. Beslutet att stänga är fattat av kommunstyrelsens ordförande.

Skolans personal har under kvällen den 19 november arbetat med att kontakta vårdnadshavarna till barnen på skolan och fritidshemmet via Unikum och telefon.

  Sidan skapades: