Kungälvs kommun tar över persontrafiken på färjan mellan Koön och Marstrandsön

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun tar över ansvaret för persontrafiken på färjan mellan Koön och Marstrandsön från den 1 januari 2021.

Det är med anledning av Västtrafiks nya zonindelning och biljettsortiment som Kungälvs kommun och Västtrafik har sett över den framtida driften av Marstrandsfärjan. Kungälvs kommun är positiv till att ta över ansvaret för Marstrandsfärjan för att säkra den samhällsfunktion som färjan har för boende, verksamheter och besöksnäringen.

Den 5 november beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun om avtal med Västra Götalandsregionen (VGR), biljettsortiment och taxa för Marstrandsfärjan. Efter beslut i regionfullmäktige den 1 december står det nu klart att VGR lämnar över befogenheten och ansvaret för färjetrafiken till Kungälvs kommun från den 1 januari 2021 och fram till och med år 2035.

Taxan bygger på en självkostnadsprincip, vilket innebär att intäkterna från biljetterna ska täcka kommunens kostnader för Marstrandsfärjan och att biljettpriserna inte ska subventioneras. Att hitta en rimlig prisnivå för olika resenärer har varit grundläggande i arbetet med sortiment och prissättning. Kommunen kommer under 2021 att följa upp taxan, med möjlighet för justering bland annat utifrån antal resande.

Kommunfullmäktiges beslut om avtal med VGR, biljetter och priser är överklagat men kommunens bedömning är att beslutet går att verkställa.

Information om biljetter och priser på Marstrandsfärjan

Frågor och svar om förändringarna för Marstrandsfärjan

Tidigare nyheter

Förslag till biljetter och taxa på Marstrandsfärjan

Kommunen positiv till att ta över Marstrandsfärjan

Utredning om framtida drift av Marstrandsfärjan

  Sidan skapades: