Kungälvs kommuns stödåtgärder för företagare med anledning av coronavirusets effekter

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Effekterna av coronaviruset och covid-19 är omfattande för närings- och föreningslivet, inte minst för besöksnäringen och handeln. Därför inför Kungälvs kommun olika åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. Det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens betalningsförmåga, dels om att bidra till ökad försäljning. 

Så här gör du som företagare i Kungälvs kommun för att få stöd:

1. Uteserveringar

Kommunen tar inte ut avgifter för uteserveringar för hela 2020. Vi prioriterar snabb handläggningstid när det gäller upplåtelseärenden för uteserveringar. Beslutet tas i kommunfullmäktige 2 april.

2. Livsmedelskontroll

När det gäller livsmedelskontroll har inspektörerna som genomför kontroll förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med inspektören eller kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

3. Uppskov med betalning

Uppskov (uppskjutande till senare tidpunkt) med betalning för föreningar och verksamhetsutövare gäller:

  • bygglovs-, tillsyns- eller tillståndsavgift
  • VA och sophantering
  • livsmedelskontroll och miljötillsyn
  • markupplåtelser av offentlig plats
  • tillsynsavgifter för alkohol
  • hyra av lokaler

Om du som företagare eller förening behöver uppskov med fakturor ska du ansöka om det. Uppskovet gäller 90 dagar. Vid uppskov faktureras inte ränta, beslutet tas i kommunstyrelsen 2 april. Se vem som är avsändaren och använd de kontaktuppgifter som står på fakturan.

4. Snabbare betalning till leverantörer

Om du som leverantör till kommunen har behov av att korta betalningstider för fakturor ska du mejla till Ek.leverantorsgrupp@soltakab.se. Uppge kommun, fakturanummer och organisationsnummer.

5. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden för verksamhetsutövare

När det gäller övriga tillsynsärenden kan du kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se för vidare hjälp.

6. Förlängd avgiftsfri parkeringstid

Kommunen har förlängt den avgiftsfria parkeringstiden på Ytterbyvägen. Vi kommer att utöka på fler platser.

7. Utökad rådgivning till företag

Kungälvs kommun är medlem i Business Region Göteborg. Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Kontakt foretagslotsen.extra@businessregion.se och telefon 031-365 00 65.

Även Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) och Företagarna erbjuder rådgivning till företag. KMN har rådgivning på fredag 27 mars klockan 13–16 och måndag 3 april klockan 13–16.

Du kan också vända dig till Kungälvs kommuns näringslivsstrateg på jessica.waller@kungalv.se.

  Sidan skapades: