Kungälvs nya majoritet presenterar sig

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Majoriteten förklarar de strategiska målen

Här presenterar sig några representanter från Kungälvs majoritet och berättar om kommunfullmäktiges strategiska mål.

De strategiska målen har kommunfullmäktige beslutat om under hösten och de stakar ut den väg kommunen ska ta de kommande 4-10 åren.

Målen bestämmer övergripande hur kommunen ska arbeta framåt och sedan är det upp till kommunstyrelsen att bestämma hur man mer konkret ska genomföra det. Det görs genom att ta fram så kallade resultatmål.

Resultatmålen gäller bara i 1-3 år, ska gå att mäta och det är också tydligt vem som har ansvar för att målen genomförs.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2014 om delvis förändrade strategiska mål inför mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsens nya resultatmål med anledning av de förändrade strategiska målen fastställdes av kommunfullmäktige den 11 december 2014.

  Sidan skapades: