Kungälvsborna trivs bra i sin stad

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Trivs du bra i Kungälv? Då är du som de allra flesta Kungälvsbor – 96 procent av invånarna tycker att Kungälv är en bra plats att bo på. 7 av 10 kan också rekommendera andra att flytta hit. Det och mycket mer finns i resultatet från årets medborgarundersökning.

Det är statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av kommunen har ställt frågor till 1 200 invånare i Kungälv. Frågorna handlar bland annat om skola och omsorg, boendemiljö och trygghet, samhällsservice samt inflytande och förtroende. Det är en attitydundersökning med totalt 14 olika frågeområden som ger svar på hur invånarna ser på sin kommun.

Några övergripande resultat från undersökningen

 • 96 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket är fler än genomsnittet i Sverige (92 procent).
 • 69 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Det är också fler än genomsnittet i Sverige (62 procent).
 • 16 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
 • 81 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Ett urval av resultat per område

Skola och omsorg

 • 87 procent svarar att förskolan fungerar bra eller mycket bra. Motsvarande för grundskolan och gymnasieskolan är 77 procent och 75 procent.

Boende och boendemiljö

De tre viktigaste faktorerna för en bra boendemiljö är enligt Kungälvsborna:

 1. Närhet till naturen (98procent)
 2. Förbindelser med kollektivtrafik (95procent)
 3. Att det finns parkeringsmöjligheter (94procent).

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

 • 81 procent uppfattar att det finns goda möjligheter att ha ett arbete inom rimligt avstånd där man bor.

Samhällsservice

Många tycker att samhällsservice fungerar bra.

 • Utbudet av postombud (93 procent)
 • Utbudet av livsmedelsaffärer (91 procent)
 • Tillgången till hälso- och sjukvård (88 procent)
 • Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort (86 procent).

Undersökningen visar att invånarna i Kungälv är mer nöjda med tillgången till kommunal service utanför centralort (skola, äldreomsorg, bibliotek) än snittet i Sverige. I Kungälv 86 procent, i Sverige 79 procent.

Resor och kommunikationer

 • 59 procent uppger att det finns ganska bra eller mycket bra möjligheter att använda kollektivtrafiken för pendling till arbete och skola. Viktigaste området att förbättra är ökad turtäthet.
 • 94 procent tycker att det är enkelt eller mycket enkelt att transportera sig med bil. 80 procent tycker att det är bra eller mycket bra utbud av cykelvägar.
 • 83 procent tycker att trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar är bra eller mycket bra.

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

 • 97 procent tycker att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är bra eller mycket bra.
 • 81 procent tycker att utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen, till exempel fritidsgårdar och ungdomsklubbar, är dåligt eller mycket dåligt. Detta är sämre än riksgenomsnittet på 70 procent.

Idrott, motion och friluftsliv

 • 93 procent tycker att utbudet av friluftsområden i Kungälv är bra eller mycket bra vilket är något bättre än riksgenomsnittet 88 procent.
 • 62 procent är tycker att utbudet av belysta motionsspår är bra eller mycket bra, vilket är sämre än riksgenomsnittet 72 procent.
 • 51 procent är tycker att utbudet av allmänna träningsplatser är bra eller mycket bra, vilket också är sämre än riksgenomsnittet 67 procent.

Underhåll av den offentliga miljön

 • 87 procent tycker att skötseln av allmänna platser, exempelvis parker, torg och lekplatser fungerar bra eller mycket bra. Detta är något bättre än riksgenomsnittet 80 procent.
 • 79 procent tycker att skötsel av gator och vägar fungerar bra eller mycket bra, vilket också är bättre än riksgenomsnittet 65 procent.
 • 70 procent tycker att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, exempelvis klotter och övergivna fordon fungerar bra eller mycket bra. Detta är bättre än riksgenomsnittet 59 procent.
 • 61 procent tycker att skötseln av byggnader där kommunen har verksamhet, exempelvis skolor och äldreboende fungerar bra eller mycket bra, vilket är sämre än riksgenomsnittet 71 procent.

Klimat- och miljöarbete

 • 93 procent tycker att hämtningen av hushållsavfall fungerar bra eller mycket bra.
 • 90 procent tycker att kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten fungerar bra eller mycket bra.
 • 86 procent tycker att utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där man kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik är bra eller mycket bra. Detta är bättre än riksgenomsnittet 78 procent.
 • 58 procent tycker att kommunens information om vad man kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är bra eller mycket bra.

Trygghet i samhället

 • 80 procent tycker att de känner sig trygga eller mycket trygga när det är mörkt ute, vilket är sju procentenheter högre än rikssnittet.
 • De tre största trygghetsrelaterade problemen i kommunen är narkotikahandel (56 procent tycker att det är ett stort eller ganska stort problem), inbrott eller stölder (46 procent) och nedskräpning (42 procent).

Bemötande, information och inflytande

 • 81 procent anger att de fått bra bemötande från tjänsteperson inom kommunen.
 • 68 procent ser positivt på hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter.
 • 46 procent ser positivt på hur kommunen informerar vid större förändringar i kommunen.

Jämlikhet och integration

 • 88 procent tycker helt och hållet eller till stor del att de kan vara den de är och leva sitt liv som hen vill i Kungälvs kommun.
 • 32 procent upplever att kommunen arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället.
 • 28 procent upplever att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället.

Förtroende

 • 54 procent upplever helt eller till stor del att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa.
 • 39 procent upplever helt eller till stor del att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa.
 • 22 procent upplever helt eller till stor del att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter.
  Sidan skapades: