Laddplatser på parkeringen på Hedvigsholmen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunen planerar för 36 parkeringsplatser med elbilsladdning på Hedvigsholmen i Marstrand i samband med upprustningen av parkeringen.

Sedan slutet av augusti pågår upprustningen av parkeringen på Hedvigsholmen. Etapp 1 är i stort sett klar och etapp två tar vid och pågår under resten av 2021. Parkeringen får därmed en högre standard, jämnare yta, bättre avrinning för dagvatten, belysning och bredare p-platser (2,5 meter breda).

Efterfrågan på p-platser med elbilsladdning är stor och därför planerar nu kommunen för 36 laddplatser på Hedvigsholmen. Åtta publika laddplatser kommer finnas längs med muren framför Marstrands Havshotell och de kommer att kunna användas av alla. 28 platser är för boende och de kommer att kunna hyras årsvis av de som bor eller har verksamhet i närheten. Det kommer att finnas ett kösystem. Taxa och andra regleringar är ännu inte klara eller beslutade.

Lösningen för laddsystemet innebär inga nya markarbeten, utan tekniken kommer att monteras på räcken. Användarna kommer att få ladda ner en app där man styr och betalar för laddningen.

När p-platserna med elbilsladdning kommer att vara klara beror till stor del på leveranstider hos de olika leverantörerna. Mer information om kösystem, regler och taxa kommer att finnas på kommunens webbplats när dessa är beslutade och klara. 

Boendeparkering i Marstrand

  Sidan skapades: