Lågtflygande helikopter söker efter kvicklera

Med början den 13 november utför Statens geotekniska institut (SGI) helikopter-flygningar längs Göta älv. Flygningarna, som beräknas pågå en vecka, kan störa hästar och andra djur som går ute.

Flygningarna görs längs Göta älvdalen, cirkaa 600 m på var sida om älven mellan Äl-vängen och Bondeström, norr om Lilla Edet (se karta). Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken, med en mätram hängande under sig. Flygningarna sker tvärs älven längs parallella mätlinjer med 75 meters mellanrum. Resultat från flygmätningen ger, tillsammans med annat underlagsmaterial från bland annat geotekniska fältundersökningar, en möjlighet att hitta kvicklera.

Mätningarna planeras starta den 11 november och pågå under cirka en vecka, beroende på väderförhållanden. Undersökningen börjar troligen i området kring Lilla Edet och slutar vid Älvängen. Utegående hästar och andra djur kan störas av helikoptern.

Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regeringen att minska skredsanno-likheten i Göta älv. En del i det arbetet är att hitta var förutsättningar för kvicklera finns längs med Göta älvdalen.

För mer information, kontakta Måns Dahlström på SGI, mans.dahlstrom@swedgeo.se
tel. 031 – 778 65 77

  Sidan skapades: