Lämna synpunkter på näringslivsstrategi

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän har arbetat för att ta fram en gemensam näringslivsstrategi, under ledning av Västsvenska Handelskammaren. Målet är att bli en ledande näringslivskommun i Sverige.

Syftet med näringslivsstrategin är att underlätta åtgärder för att främja näringslivsutvecklingen i Kungälv genom en enad inriktning och samsyn i näringslivspolitiken. Tillsammans har näringsliv, politiker och tjänstemän lagt drygt tusen timmar på att ta fram en gemensam riktning för näringslivsarbetet i kommunen.

Lämna synpunkter på remissversion

Innan näringslivsstrategin ska beslutas är det öppet för alla att lämna synpunkter på den. Här finns utkastet till näringslivsstrategin att läsa:

Remissversion Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035

Vill du lämna synpunkter så skicka dem med e-post till kommun@kungalv.se senast den 21 februari. Skriv Näringslivsstrategi i ämnesraden. Har du frågor kan du kontakta näringslivsstrateg Jessica Waller på e-post jessica.waller@kungalv.se.

– Näringslivslivsstrategin kommer att ligga till grund för de områden och frågor vi kommer att jobba med framöver. Den bygger på den plattform Business Region Göteborg har utvecklat för det näringslivstrategiska arbetet i Göteborgsregionen. I arbetet har både representanter från näringslivet, politiker och kommunala tjänstemän ingått. Det är en styrka då det som kommit fram under processen är väl förankrat, säger Jessica Waller som är kommunens näringslivsstrateg.

Välkommen med dina synpunkter på remissversionen av näringslivsstrategin!

  Sidan skapades: