Var med och påverka Bohusläns framtid

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Leader Södra Bohuslän som arbetar med lokal utveckling har tagit fram ett förslag till utvecklingsstrategi för de kommande fem åren. 

Under sensommaren och fram till i höst har föreningar, lokala företagare och egentligen alla som vill chansen vara med och tycka till om utkastet till strategin. Det är en unik möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i din omedelbara närhet. Här kan du läsa utkastet till strategin. Där finns också ett formulär för att återkoppla vad du tycker om förslaget. Du har fram till mitten av oktober på dig.


Om Leader:

Leadermetoden går ut på att föra samman lokala småföretagare, föreningar och exempelvis byalag så att de själva kan driva utvecklingen på lokal nivå. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i ett område också driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av ett franskt begrepp – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket ungefär betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Leader stöds av Europeiska Unionen.

  Sidan skapades: