Lokalt jobbspår inom måltidsservice

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunen har en stor utmaning i att bemanna många verksamheter. Samtidigt finns det personer med erfarenheter, men som ännu inte kan svenska. En av lösningarna är lokala jobbspår. Nyligen startade ett sådant inom måltidsservice.

I det lokala jobbspåret ingår sju personer, varav en person har gått direkt till ett introduktionsjobb och sex personer som varvar praktik med utbildning under de kommande sex månaderna. Alla deltagare har varsin handledare.

Jobbspåret är ett samarbete mellan Kompetenscentrum och Måltidsservice. Kompetenscentrum erbjuder utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer. Allt i syfte att skapa utbildningar som möter arbetsmarknadens behov av kunskap.

Måltidsservice som ansvarar för kommunens alla kök som lagar maten till skolor, förskolor och äldreboenden, har behov av att anställa fler medarbetare. Detta är ett av sätten att hitta rätt personer.

- Måltidsbranschen har ett stort rekryteringsbehov av utbildad personal. Vårt mål är att se till att vi får vårt behov av kompetens tillgodosett. Jobbspåret är en god möjlighet att praktiskt utöva ett yrke samtidigt som man övar det på det svenska språket på en arbetsplats. Vi har många kompetenta medarbetare i våra kök som också ser värdet av att vara med att handleda eventuellt blivande kollegor. Det säger Ann Cathrin Heimholt som är verksamhetsledare för Måltid i Kungälvs kommun.

- Samarbetet med Måltidsservice ger deltagarna i spåret en chans att utveckla det språk som behövs i arbetslivet - samtidigt som vi får medarbetare som behövs i verksamheten. Vårt mål är att kunna utveckla fler jobbspår där det behövs, säger Sofia Schubert som är rektor för vuxenutbildningen i Kungälvs kommun.

  Sidan skapades: