Stort intresse för trafik och byggprojekt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Tillfälliga rondeller, bilpoolen på Kongahälla och avstängningen av Kongahällagatan var några av de ämnen som berördes när kommunen bjöd in till allmänt trafikmöte i stadshuset. Ett möte som också filmades och sändes på både hemsida och Facebook för att fler skulle kunna ta del av informationen.

Uppskattningsvis ett 40-tal personer kom till stadshuset för att höra om de stora byggprojekt som just nu pågår i kommunen och hur de påverkar trafiken. Betydligt fler följde sändningen på webben och tog också chansen att under sändning ställa sina frågor via Facebook. Livesändningen var något av ett test som föll väl ut och som kommer återkomma vid fler tillfällen. Martin Hollertz, chef för trafik- gata- park inledde mötet och agerade moderator.
-Jag tyckte att det var ett bra möte med många intresserade och engagerade medborgare som kom med bra, och ibland svåra frågor, säger han.
-Det jag gillade särskilt var tonen och den ömsesidiga respekten.

Han säger också att det troligen blir ett särskilt möte framöver med tema framtidens kollektivtrafik för att kunna ta ett större grepp kring den heta frågan. Förutom kollektivtrafiken ställdes frågor om bilpool, pendelparkering och avstängda gator under mötet, både på plats och via Facebook. En del svar kunde ges under mötet, övriga frågor har besvarats på  Facebook i efterhand.

Bland annat kom det fram att...

  • det pågår ett stort arbete med att bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen, nya resecentrum blir en viktig knutpunkt.
  • däremot satsar man inte på någon avgiftsfri pendelparkeringar invid nya resecentrum. Parkeringar kommer dock att finnas i området.
  • bilpoolen på Kongahälla kommer att starta i liten skala och den som vill kan bli medlem
  • det kommer bli en cykelparkering vid nya resecentrum och fler är även planerade i andra delar av centrum
  • Vägverket har förbättrat skyltning och markeringar vid den tillfälliga rondellen på Marstrandsvägen efter många synpunkter. Den är dock svår att göra större eftersom markytan är begränsad.
  • hela västra götalandsregionen är inne i en expansiv fas vilket gör det rörigt under en period eftersom många stora förbättringar är nödvändiga.
  • det byggs en ny gång- och cykelbro över E6 vid resecentrum och att den gamla cykelbron över E6 också ska vara kvar.

Hela trafikmötet från 23:e Mars kan du se i efterhand här
Samlad trafikinformation finns alltid på www.kungalv.se/trafikinfo

Läs gärna mer om:
Kongahälla 
Resecentrum 

 

  Sidan skapades: