Marknadsdagarna – mycket kommer att byggas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Så här, som mötesplats ska huset användas, säger Kommunens Samhällsutvecklingschef Henrik Haglund när han inledde den femte marknadsdagen, som för första gången hölls i Stadshuset.

Marknadsdagen handlar om byggande. Och det kommer att byggas som aldrig förr i Kungälv.
– Bra läge är ett privilegium, säger Henrik. Alla upplåtelseformer för bostäder fungerar i Kungälv. Och vi har inte sett av någon avmattning i intresset.
Henrik berättar att vi nu bygger 1 500 bostäder i pågående planer och att det finns 4 000 till i portföljen.
– Vi ska växa från 43 000 invånare till 50 000. Målet är att bygga 2 000 bostäder under mandatperioden. Och det ska byggas med stort fokus på social hållbarhet, säger Henrik. Vi ska genomföra översiktsplanen.
Kungälv/Ytterby, Marstrand och Diseröd är orterna som prioriteras.
– Vi tester en ny organisation med geografiskt programansvariga. Och med samverkan med markägare, vi jobbar på er mark, säger Henrik. Processerna ska vara integrerade, ingen stafett där vi lämnar ifrån oss pinnen till någon annan. Och vi har uppdraget att hitta modeller för att låta byggherrarna göra delar i PBL-processen. Detta ställer krav på dialogprocesser och kommunikationsarbete.

Social hållbarhet

Henrik lämnade över ordet till Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet och nu föreståndare för Segerstedtinstitutet.
– Någonstans blir vi till som människor. Platser vi återvänder till resten av våra liv, säger Christer. Social hållbarhet är inget annat än att bygga barndomsplatser som håller.
Det finns tre hållbarhetsdimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
– Ekonomisk hållbarhet prioriterar sig själv, säger Christer. Både inom den ekologiska och sociala dimensionen är det meningslöst att tala om genomsnittsvärden. Vad spelar det för roll om en plats saknar föroreningar och är rikt, om människor dör av miljöförgiftning och fattigdom på en annan. Det blir inte ett bra samhälle i genomsnitt för det. Forskningsresultat visar att alla tjänar på ett mer jämlikt samhälle.

Diseröd

Karin Svensson och Kristina Johansson håller i tre detaljplaner i Diseröd, bland annat planeras ett nytt centrum.
– Det är mycket stora förändringar på gång i Diseröd. Markanvisning pågår och tre exploatörer har valts ut, Kungälvsbostäder, Conara AB och Boskaparna AB, säger Kristina.


Ytterby

Jessica Andersson från projektgruppen presenterade visionen för Ytterby.
– Ytterby är läget, säger Jessica. Med tåget når man snabbt Göteborg, men även Stenungsund och Uddevalla i norr. Ytterby är via tåget porten till vår kust och landsbygd samt hela Bohuslän.
Ridskolan kommer att flyttas och Sparråsvägen byggas ut och ihop med Torsbyvägen.
– Ytterby ska bli ett tätt, blandat stationssamhälle som byggs inifrån och ut.
Andra aktuella detaljplaner i Ytterby är Tega och Nordtag.
– Tega ängar förväntas bli klar våren 2016 och Nordtag är ett nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer och cirka 50 procent flerbostadshus, säger Gunbritt Ornée projektledare för exploateringen.

Kungälvs stadskärna

Cecilia Örtendahl är programansvarig för utvecklingen av Kungälvs stadskärna, där det planeras för utveckling och förändring under de närmaste åren.
– ”Människan i staden – från barn till besökare”, är vår utgångspunkt, säger Cecilia. Vi utgår från det redan byggda, den fina stad vi redan har och skapar i samverkan med nya och befintliga fastighetsägare en dynamisk stadskärna med attraktiva bostäder, kontor och i bottenvåningarna plats för handel, caféer, restauranter. Vi har redan kvaliteter, men vill samtidigt bygga en stad.
Mycket kommer att hända runt rondellen Krukan och Västra Tullen, som exempelvis att Klocktornet kommer att rivas och på parkering syd blir det bostadskvarter.
– Vi ska försöka öppna upp en ny gränd på tvären, så att staden blir rundare, säger Cecilia.
Mikaela Ranweg jobbar med det nya resecentrum som, när det tas i bruk, dels kommer att förändra förutsättningarna för vårt resande och dels frigöra nuvarande busstorget för stadsutveckling.
Fastighetsägarna är också representerade. Susann Haggren från branschorganisationen Fastighetsägarna arbetar med utvecklingen av stadskärnan.
– Fastigheter är inte flyttbara, säger Susann. Det gäller därför att utveckla dem från C-läge till A-läge på samma plats. Och det gör man genom att skapa en attraktiv miljö, ökad inflyttning, locka nya företag, skapa ökade skatteintäkter och en mer välmående kommun.

Det finns en ”att göra-lista” för detta.

  1. Bygga attraktiva bostäder
  2. Utveckla infrastrukturen
  3. Utveckla lokalt samarbete och vision
  4. Regionalt tänk
  5. Tolerans och självbild
  6. Utveckla varumärke och vara nischuthållig
  7. Återvändare
  8. Utveckla stadskärnan

– Ensam är inte stark i dessa frågor, säger Susann. De är för omfattande.

Kongahälla

Håkan och Per från Adapta tar över Coop:s fastighet och satsar på Kungälv som handelsplats.
– Det finns ett behov av att utveckla handelsutbytet, säger Håkan. Det finns en stor utpendling till närliggande handelsplatser som nu kan när det finns en stor tillväxt i bostäder kan ändras. Och Kongahälla är en mycket bra placering av en ny handelsplats. Många inom retail är positiva och vill vara med.
– Adapta, Riksbyggen, Kungälvsbostäder, Förbo, Balder och JM-bygg kommer att bygga på Kongahälla, säger projektledare Monica Wincentson. Hyresrätter börjar byggas i december 2015. Bostadsrätterna börjar byggas sommaren 2016. De första bostäderna är inflyttningsklara 2017.

Läs mer om Kongahälla

Text: Noel Cornér
Foto: Carolina Nilsson

  Sidan skapades: