Markstabiliteten i sydvästra Aröd behöver utredas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under förberedelserna inför utbyggnaden av kommunalt VA till västra Aröd har det uppstått frågetecken kring markstabiliteten.  Detta gäller marken på båda sidor om Södra Arödsvägen där den följer havet.

Vi vill understryka att det inte är någon omedelbar fara för skred och därför är de kommunala badplatserna iordningställda och öppna som vanligt. Vi har också gjort en rad insatser för att nå ut till alla som bor och rör sig i området framöver.

  • Vi har kontaktat företrädare för den lokala vägföreningen. Vår rekommendation är att inte tillåta tung trafik i området.
  • Alla fastighetsägare har fått ett brev från kommunen om den här situationen och
  • vi sätter också upp flera skyltar i området för att nå de som besöker området framöver.  

Under sommaren kommer marken att undersökas ytterligare i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI). Ta del av mer information om ras och skred på deras hemsida. 

Statens geotekniska institut (SGI) genomför undersökningar och utredningar. 

 

  Sidan skapades: