Marstrands gästhamn får Blå flagg

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I år hissas Blå flagg i Marstrands gästhamn, vilket visar att hamnen uppfyller ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 47 länder och som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education.

I år kommer Blå flagg att hissas i 12 hamnar och på 9 stränder i Sverige. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar.

Marstrands gästhamn är en populär gästhamn med 40 000 gästnätter varje år:
- Vi är stolta över att Marstrands gästhamn i år fått blå flagg och att vi kan visa för våra besökare att vi uppfyller miljö- och säkerhetskraven, säger Eva-Lena Rydqvist, enhetschef för hamnen i Marstrand.

Gästhamnens webbplats nås på www.marstrandsgasthamn.se.

www.blaflagg.org finns mer information om Blå Flagg samt en lista över de svenska hamnar och stränder som fått Blå Flagg.

  Sidan skapades: