Marstrands havshotell skriver samhällskontrakt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 24 januari undertecknar Marstrands havshotell samhällskontraktet och vill tillsammans med de övriga 80 aktörerna arbeta för att öka innanförskapet i samhället. Det är nu 80 företag, föreningar och myndigheter som är med och arbetar för ett socialt hållbart Kungälv inom samhällskontraktet.

Marstrands havshotell har under flera år arbetat aktivt med hållbarhet och samhällsansvar. Hotellet är aktiva i det lokala samhället och samarbetar med många. De tar emot praktikanter och kommer under året att erbjuda svenskundervisning (SFI) på betald arbetstid till anställda som inte har svenska som modersmål.

Inför 2020 växlas hållbarhetsarbetet upp. Första steget är att tillsammans med Kungälvs kommun teckna samhällskontraktet. Undertecknandet sker på hotellet den 24 januari från klockan 17.

Läs mer om samhällskontraktet och aktörerna

  Sidan skapades: