Max fyra i sällskap på serveringsställen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den som driver ett serveringsställe ska fortsatt genomföra lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.

Åtgärderna ska göras utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Exempel på åtgärder kan vara att begränsa antalet besökare som vistas samtidigt i lokalen, att markera avstånd på golvet med mera.

Max fyra i sällskap på serveringsställen

  • I november skärptes restriktionerna på hur stora sällskap som får sitta vid samma bord på en restaurang, en bar eller ett kafé till åtta personer. Den 24 december sänktes den gränsen ytterligare till att max fyra personer får sitta i sällskap. Om en grupp är fler än 4 personer ska de delas upp i mindre sällskap med högst 4 personer i varje. Med sällskap menas gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

Fortsatt gäller även följande regler:

  • Mellan sällskap ska det vara minst 1 meters avstånd.
  • Om det för att minska risk för trängsel finns behov ska avstånden mellan sällskap ökas till mer än 1 meter.
  • Besökare som hämtar mat eller dryck vid en disk, buffé eller liknande måste kunna hålla ett avstånd av minst 1 meter från besökare som sitter ner.
  • Om konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller intill ett serveringsställe, ska det vara ordnat så att besökare sitter ned.
  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter för serveringsställen

  Sidan skapades: