Medborgarundersökning på gång

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.  

Följande tre områden betygsätts av kommunens invånare :
• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i sin kommun
I Kungälv kommer 1 200 slumpvis utvalda personer få utskicket och därmed bidra till att ge medborgarnas bild av vår kommun.
Resultatet blir en del av underlaget till den fortsatta utvecklingen av Kungälv.
Om du blir utvald – Svara på enkäten, ditt svar är viktigt!

Mer information om medborgarundersökningen:
I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer ingå i urvalet.
Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak.
Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 23-29 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer.
Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta.
Medborgarundersökningen har i Kungälv tidigare genomförts 2016, 2014, 2012, 2010 och 2006.
Kungälvs resultat ligger i paritet med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomförundersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen har visat på ett flertal förbättringsområden.
Se tidigare resultat här

  Sidan skapades: