Undersökning om hur det är att leva och bo i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vad tycker invånarna om Kungälvs kommun? Om skolan, äldreomsorgen, gator, parker och kommunikationer? Hur fungerar kontakten med kommunen? Kungälvsbornas åsikter är värdefulla, därför deltar Kungälvs kommun i SCB:s medborgarundersökning.

1 200 slumpmässigt utvalda invånare i Kungälv får i dagarna en enkät. Enkäten är ett sätt för oss att lyssna på vad du och många andra medborgare i Kungälv tycker är viktigt. Det är också ett sätt för kommunen att undersöka vad som görs bra och vad som kan förbättras.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år vilket ger Kungälvs kommun möjlighet att jämföra resultatet med andra kommuner.

Fakta om medborgarundersökningen

  • SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.
  • Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
  • Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Kvalitet och uppföljning i Kungälvs kommun

Om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

  Sidan skapades: