Inbjudan till medborgarundersökning

1200 slumpvis utvalda Kungälvsbor fick under början av oktober en inbjudan till Statistiska centralbyråns medborgarenkät att svara på frågor om Kungälvs kommun. Är du en av dom? Då är det dags att leta upp inbjudan och följa anvisningarna.

Du får möjlighet att betygsätta tre områden.

• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i sin kommun

Resultatet blir en del av underlaget till den fortsatta utvecklingen av Kungälv. Svara på enkäten, ditt svar är viktigt!

Inga förkunskaper krävs

I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer ingå i urvalet.
Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak.
Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som första gången skickades ut den 23-29 augusti med en påminnelse som gick ut under början av oktober. Det går att logga in och besvara enkäten fram till den sista oktober.

Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta.
Medborgarundersökningen har i Kungälv tidigare genomförts 2016, 2014, 2012, 2010 och 2006.
Kungälvs resultat ligger i paritet med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomförundersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen har visat på ett flertal förbättringsområden.
Se tidigare resultat här

  Sidan skapades: