Mer ekologiskt i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den ekologiska andelen har ökat snabbt från 2009 då andelen låg på 8,6 %. Ökning har underlättats av den senaste livsmedelsupphandlingen från 1 november 2014 som gav större möjligheter att välja ekologiskt, både vad gäller pris och sortiment.

Måltidsservice har jobbat på följande sätt för att klara det antagna målet:

  • Prioritering av ekolivsmedel med låg prisskillnad mot konventionella.
  • Utbyte av vissa dyrare grönsaker till en större andel ekologiska rotfrukter.
  • Fortsättning med jobbet med att minimera tallrikssvinn och produktionssvinn.
  • Minskning av köttmängden till förmån för annan proteinkälla. (Flera nya produkter baserade bland annat på bönor och linser finns nu tillgängliga i upphandlingen.)
  Sidan skapades: