Militära övningar i Marstrandsområdet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Mellan 18-25 mars övar marinen i området. Båtar och fartyg kommer att röra sig dag- och nattetid framför allt i området norr om Marstrand. Övningsverksamhet sker även på enstaka platser på land i samma område.

Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till boende och övriga i området. Allmänheten kan dock märka av ett ökat buller och militär fartygstrafik.

Vi ber dock båtägare och handelssjöfart att tänka på informationen på följande sida

Mer information

www.forsvarsmakten.se/ubj20

Kontaktuppgifter före övningen:

Jimmie.adamsson@mil.se, 070-682 90 09
Melina.westerberg@mil.se, 072-395 18 55

Kontaktuppgifter under övningen (18-25/3)

Trosso.comms@wips.mil.se, 070-250 14 58

Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten

 

  Sidan skapades: