Morronpasset – Landshövding Anders Danielsson listade utmaningar och spanade mot en megaregion

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vår landshövding Anders Danielsson gästade den 22 mars Morronpasset. Skåningen Anders har nu varit landshövding i sex månader. 

Bildtext: fr.v. Landshövding Anders Danielsson och morgonens värd Sandra Vaihala från SEB

Han har en tjänstemannabakgrund med 38 år i statens tjänst. Har bland annat varit polischef, Säpochef, generaldirektör i Migrationsverket och chef för Röda korset.
– Landshövdingens lojalitet skall vara mot staten, säger Anders. Därför får man inte vara landshövding i sitt hemlän. Och det inget jobb man tack nej till. Bostad, husfru, bil med chaufför ingår. När Shekarabi ringde och erbjöd mig jobbet tackade jag ja direkt.
Uppdraget är att bygga ett hållbart samhälle.
– Det är inget jag sysslat med, men jag har lett stora organisationer, säger Anders. Uppdraget handlar om samverkan, där vi sitter på mycket av myndighetsutövandet. Det finns en spänning mellan stat och kommun. Vi uppfattas som bevarande och det är vårt uppdrag att tänka i flera generationer. I grunden har vi samma uppdrag men olika roller.
Anders menar att samhället är så komplext. Det som är Sveriges styrka är vår förmåga att samarbeta.
– Vi är bra på att göra saker tillsammans. Länsstyrelsens roll är att ge tydliga spelregler och på så sätt stödja näringslivet. Men det finns många intressenter att ta hänsyn till, och vi måste vara förutsägbara. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Och Västra Götalands län är ett Sverige i miniatyr. Vi omfattar alla 14 områden länsstyrelserna arbetar med utom fjäll.
De stora städerna brottas med social separation, de små av en åldrande befolkning. Det finns i länet 110 000 jobb inom traditionell industri, vilket gör regionen till Sveriges industriella centrum. Trots kriser har branscherna i regionen överlevt.
– Det finns 74 regioner i Norden. Västra Götaland rankas på sjunde plats, bara huvudstadsregionerna är före, säger Anders. Allt går på högvarv, och det är brist på arbetskraft inom vissa områden. Lösningen är utbildning och livslångt lärande. I Marks kommun har man anställt nyanlända i textilindustrin.
Det behövs stora infrastrukturinvesteringar i bättre kommunikationer.
– Mer järnväg, bättre bussförbindelser. Byggs Bohusbanan ut kan man minska restiden Uddevalla-Göteborg från 70 till 40 minuter. Det skulle dramatiskt förändra förutsättningen för pendling.
Det finns skredrisk i Göta älv. En kommission håller på att bildas.
– Vi jobbar också med klimatfrågan, säger Anders. Vi skall vara fossilfria 2030. Myndigheter, forskare och näringsliv sitter tillsammans för att lösa problemen. Länsstyrelsen företräder staten, men också medborgarna i länet uppåt.
Läget i regionen är bra, men det finns utmaningar.
– Framåt ser det väldigt bra ut. Det finns tankar på en megaregion längs västkusten genom att integrera Oslo, Göteborg och Malmö. Det skulle skapa en spridd storstadsregion med en enorm konkurrenskraft med fem miljoner invånare, med nästan hela Norges eller halva Sveriges BNP. Även Köpenhamn kan läggas till.
Anders menar att allt som fattas är en tydlig vision och vilja. Och hur bygga ut järnvägen mellan Oslo och Malmö? Det går dagligen 7 000 lastbilar över Svinesund med exportvaror. De kör tomma tillbaka. Det är inte hållbart.
– Detta är min spaning.

  Sidan skapades: