Morronpasset – Morgondagens marknadsplats är digital

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Svenskarna visar entydigt på en ny köpresa, säger Malin. Och handeln står i frontlinjen med en snabb digitalisering. Det är en revolution lika stor som när tågen kom, fast den syns inte så tydligt.

Malin har specialiserat sig på den digitala handelns utveckling och på konsekvenser för framtidens köpbeteende.
– Digitaliseringen av samhället är en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för inte minst detaljhandeln. Det är inte längre varumärkena som styr, det är konsumenterna.
Malin menar att detta får konsekvenser för hela vårt sätt att göra affärer, från marknadsföring och varumärkespositionering till affärsmodeller och hur vi organiserar oss.
– Det gäller att tänka nytt, att tänka konsumentcentrerat, att tänka digitalt. Vi måste sluta följa John och istället titta på andra näringar som industrin. De är otroligt duktiga på utveckling. Vi måste jobba med akademin. Varför forskar så få om detaljhandeln?

Malin menar att handeln måste ställa sig frågan: Vad är det vi ska ta betalt för? Det är kanske inte varan?

– Comfortkedjan har fattat det. Nu säljer de inte bara toastolar, utan hela paket med installation och allt. Vi måste samarbeta mer. Med helt andra än oss själva.

P-platser, frågade någon på mötet. I Kungälv minskar kommunen antalet p-platser istället för att bygga fler.

– Parkeringsfrågor är kanske inte problemet när vi tittar framåt, svarar Malin. Folk kanske inte kommer till butikerna som tidigare.

Men vad ska vi sälja när konsumenterna inte längre vill köpa något?

– Jag ser showrooms, utlämningsställen och mindre butiksytor i framtiden. Samtidigt lever vi här och nu.

Enligt Malin kan lösningen ligga i det närproducerade, som är unikt. Lösningen för Kungälv är inte att kopiera Bäckebol eller Stenungsund.

Men hur ser framtiden ut för alla köpcentrum? frågar en annan ur publiken.

– Det kan bli svårt för de stora, säger Malin. Även de måste utvecklas. Titta på Tesco i England eller Carrefour i Frankrike. Eller hur man tacklar utmaningarna i London, säger Malin. Varför ser man mer och mer att elektronikkedjorna tar samma pris i butiken som på nätet? Eller att du kan beställa på nätet och hämta i butiken? Det är inte den gamla postordern som blivit digital. I Stockholm finns redan leveranstiden två timmar.

 

Noel Cornér

  Sidan skapades: