Kungälv förändrar mottagandet av ensamkommande

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn som Kungälv tar emot minskat rejält. Då kom det 130 personer på ett år, i år enbart ett tiotal. Det minskade antalet i kombination med nya statliga ersättningsregler gör att Kungälv nu organiserar om mottagandet.

Många av det 70-talet ungdomar som bor i kommunen har varit här sedan 2015, går i skolan, har lärt sig svenska och anpassat sig bra. Flera av dem närmar sig myndig ålder och är inte längre i samma behov av omsorg från kommunens sida som tidigare.

– De flesta som bor i Kungälv har varit här i knappt två år och utvecklats positivt under den tiden och behöver inte längre bo i HVB-hem. Detta säger AnnaLena Hansdotter, verksamhetschef och ansvarig för kommunens mottagande av ensamkommande barn.

De barn som närmar sig 18-årsdagen och bedöms ha goda chanser att klara ett mer självständigt liv kommer nu få platser på stödboende. En boendeform som innebär ett mer självständigt liv för tonåringarna, men fortfarande med personal från kommunen på plats.

– Vi ska inte glömma att det handlar om barn, och precis som svenska ungdomar behöver de vuxna runt omkring sig för att kunna bli flygfärdiga, säger AnnaLena Hansdotter.

Kungälvs omorganisering av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ligger i linje med de nya statliga regler som börjar gälla 1 juli 2017. Enligt de nya direktiven ska ensamkommande i större utsträckning erbjudas stödboende istället för HVB-hem. Samtidigt sänks statens ersättning till kommunen för att ta emot ensamkommande barn.
Omorganiseringen berör ett 40-tal ungdomar. De som är yngre eller anses ha ett större behov av vuxennärvaro i vardagen kommer fortsatt att finnas kvar på någon av kommunens HVB-hem. Det är socialsekreterarna som avgör om barnet ska bo i stödboende eller på HVB-hem.

Pernilla Backebrant är enhetschef för två HVB-hem och menar att förändringarna gör att personalen måste jobba lite annorlunda.

– Det kommer att handla mer om hjälp till självhjälp. Personalen får lägga händerna lite mer på ryggen och ägna sig åt att coacha ungdomarna den sista biten innan de flyttar till eget boende, säger Pernilla Backebrant.

För att övergången från HVB-hem till stödboende ska fungera så smidigt som möjligt kommer flyttarna att göras i omgångar och kommunen startar ett mobilt team som ska kunna rycka in om det finns extra behov av personal på något ställe. Det mobila teamet kommer att finnas tillgängliga alla kvällar, nätter och helger. Förändringarna genomförs successivt från 1 april.

  Sidan skapades: