Multikompetent team - Bryggan i förskolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu breddas och förstärks kompetensen på fyra förskolor i Kungälvs kommun. Det har pratats om behovet av tidiga insatser under flera år, både här och i hela landet. Kungälvs kommun gör nu slag i saken och inför ett multikompetent team i förskolan.
– Vi har just döpt oss till "Bryggan i förskolan", säger Anki Isberg, som är en av de tre resurserna i projektet.

Projektet, som är ett socialt investeringsprojekt, startade i augusti 2016 och är tänkt att pågå under åtta år med en större utvärdering efter tre. Två kuratorer och en specialpedagog har anställts på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal. Projektet ingår i Kungälvs kommuns satsningar på tidiga insatser för barn och unga och kommunfullmäktiges mål Gör rätt från början - investera i barn och unga. Forskningen pekar på att detta är både ekonomiskt och socialt lönsamt.

– Det är fantastiskt att få vara med och forma något som det pratas om i hela landet men som vi i Kungälv verkligen gör, säger Sara Strömberg. Behovet har påtalats i många år inte minst av föräldrastödsgrupper, familjecentralen och centrala elevhälsan. Det är mycket tack vare dem som detta nu blir av.

Idag är teamet placerade vid tre av förskolorna och tanken är att så småningom kunna finnas tillgängliga på alla fyra. Det är viktigt att få vara på plats ihop med personal, barn och föräldrar, gärna vid de tider föräldrar lämnar och hämtar sina barn. - Vi har en förhoppning om att det ska bli naturligt för föräldrar att ta upp frågor kring sitt barns utveckling och hur man på olika sätt kan stödja sitt barn. Även personalen på förskolan har möjlighet att konsultera teamet kring föräldraskap, säger Carina Malmqvist.

Föräldrar och personal får ökad kunskap om de insatser som samhället erbjuder så att det blir mer begripligt. Stödet från det offentliga blir på det viset tillgängliggjort för fler. Teamet kommer också att kunna erbjuda några olika föräldrastödsprogram, exempelvis Alla Barn i Centrum (ABC) och vägledande samspel (ICDP). Lekarbete, som är en specialpedagogisk metod, är ytterligare exempel på insats som kommer att kunna erbjudas enskilda barn i samråd med föräldrar.

Utifrån den översiktsanalys som genomförts för Kungälvs kommun kommer insatserna att koncentreras till de geografiska områden som bedömts bäst behöva investeringen.

  Sidan skapades: