Näringslivsstrategi på väg till beslut

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under ett års tid har näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän arbetat för att ta fram en gemensam näringslivsstrategi, under ledning av Västsvenska Handelskammaren. Målet är att bli en ledande näringslivskommun i Sverige.

I veckan återsamlades alla som bidragit i arbetet med strategin i ett webbsänt seminarium för att se hur förslaget till näringslivsstrategin ser ut. Nu kan deltagarna lämna synpunkter fram till den 30 september. Därefter ska fler företagare få tycka till om den innan den ska till beslut i kommunstyrelsen.

- Det finns en stor framtidstro, engagemang och kunskap och alla som har varit med i det här projektet vill Kungälv väldigt väl. Det konstaterade Joacim Carlsson, vice vd på Västsvenska Handelskammaren som har hållit i arbetet med att ta fram strategin.

Syftet med näringslivsstrategin är att underlätta åtgärder för att främja näringslivsutvecklingen i Kungälv genom en enad inriktning och samsyn i näringslivspolitiken. Tillsammans har näringsliv, politiker och tjänstemän lagt drygt tusen timmar på att ta fram en gemensam riktning för näringslivsarbetet i kommunen.

- Vi gör det här för att vi tror på Kungälv. Vi har varit totalt 50 personer som har varit med i arbetet i olika grupperingar, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

Annika Folkesson, vd för Arvid Nilsson är en av dem som varit med i arbetet:
- Det gemensamma arbetet med näringslivsstrategin ger en grund som verkligen bottnar i att det kommer att bli bra för framtiden. Vi strävar mot samma håll. De steg som Kungälvs kommun har gjort de senaste åren är fantastiska. Strategiskt ligger Kungälv väldigt bra till. De fysiska förutsättningarna finns i allra högsta grad till att få en kommun som verkligen växer. Kommunen vill också lyssna på hur vi ska växa tillsammans.

Även Kristina Schough ackvisitionschef på Ikano Bostad är en av deltagarna:
- Det är viktigt att arbeta tillsammans och att ha förståelse för varandras roller, vilket detta arbete gett uttryck för. Utifrån arbetet med den nya näringslivsstrategin ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete mellan Kungälvs kommun och näringslivet.

Bilden visar Jessica Waller näringslivsstrateg, Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande och Joacim Carlsson vice vd på Västsvenska Handelskammaren. 

  Sidan skapades: