Avtalet klart: NCC bygger Kungälvs vattenverk

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Kungälvs vattenverk kommer trygga dricksvattenförsörjningen för Kungälvs kommun i årtionden framöver och vi kommer också leverera vatten till Ale-, Stenungsund- och Tjörns kommun, säger Maria Sondell som är kommunens projektledare.

Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen ska börja leverera vatten under sommaren 2018.
– Det är oerhört stimulerande att jobba med den typen av hållbara lösningar för samhället. Nu inleder vi detaljprojekteringen tillsammans med Kungälvs kommun så att vi inom kort kan starta bygget, säger Svante Hagman affärsområdeschef, NCC Infrastructure.

Kungälvs vattenverk som kommer att ta sitt råvatten ur Göta älv beräknas kosta 300 miljoner kronor och projektet genomförs som en så kallad partnering.

– Det betyder att vi gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna, säger Jenny Adler sektorchef på samhällsbyggnad.

Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.   

  Sidan skapades: