Fler Samhällskontrakt med företag verksamma i kommunen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

JM är först ut med att teckna Samhällskontrakt 2019. Nästa företag ut är Arvid Nilsson som tecknar i februari. Här berättar de om sitt engagemang och om vilka möjligheter de ser med samhällskontraktet.

För att uppnå målsättningar kring minskat utanförskap i Kungälvs kommun är fortsatt arbete med Samhällskontraktets olika aktörer direkt avgörande. Den tydliga ambitionen är att involvera flera företag och föreningar, samt vidmakthålla samverkan med de aktörer som redan tecknat kontraktet.
Och, allt fler företag visar sig intresserade av att vara med i arbetet.

JM först ut med att teckna Samhällskontrakt 2019

Den 23 januari tecknade JM:s regionchef Martin Svahn under Samhällskontraktet. JM ser Samhällskontraktet som en möjlighet vara delaktiga i att minska utanförskapet i Kungälv och kommer bland annat erbjuda praktik i sina byggprojekt i Kungälv. Men Regionchef Martin Svahn var noga med att man inte gör detta bara för att stödja arbetet mot utanförska. Man ser också att man har goda möjligheten att påverka framtida rekryteringar för förtaget.

- Det är viktigt att eleverna redan i början av sin utbildning får komma ut och känna lukten av en byggarbetsplats sa regionchef Martin Svahn.

JM kommer att arbeta tillsammans med Bygg- och anläggningsprogrammet på Mimers hus, kommunens gymnasieskola och från skolan ser man fram emot att samarbeta med byggföretaget.

- Vi är ännu i planeringsstadiet men ser fram emot att samarbeta med JM. Vi upplever dem som seriöst engagerade i vår utbildning och våra elever, säger Jonas Dantzar programansvarig på Bygg och anläggningslinjen.

Nästa företag att teckna Samhällskontrakt är Arvid Nilsson

I februari är det dags för nästa stora företag att underteckna samhällskontrakt. Arvid Nilsson är en av de äldsta och mest erkända leverantörerna av fästelement i Norden.

För Arvid Nilsson handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till det samhälle där de verkar. Företagets grundare Arvid Nilsson bestämde sig tidigt för att ta ett aktivt samhällsansvar. 1953 lät Arvid starta en stiftelse i Danmark med målet att stödja kampen mot cancer och hjärtsjukdomar. Stiftelsen (som fortfarande finns kvar) bekostades av aktiekapital från företaget Arvid Nilsson. Sedan början av 2000-talet har Arvid Nilsson funnits i Kungälv och 2012 flyttades även huvudkontoret hit.

- Idag är det en självklarhet för oss att fortsätta i Arvids fotspår. 2016 blev startskottet för vår egen insamling Screw Cancer - en kampanj för livet. Här kan vi ta vårt mångåriga engagemang för cancersjuka vidare säger Annika Folkesson, Vd för företaget.

Redan idag driver företaget en verksamhet inom daglig verksamhet och just nu förs dialog om eventuella feriejobb/sommarlovs platser, språkpraktik/arbetsträningsplatser med mera i deras lager och produktion. Företaget jobbar nära ihop med Samhall som har cirka 50 personer jobbande hos sig, tillsammans med teamleders. Samhall packar allt gods för Arvid Nilsson och är en viktig del av verksamheten.

Tisdagen den 26 februari kommer Annika Folkesson, företagets VD, till kommunhuset för att underteckna Samhällskontraktet
- Vi vill engagera oss direkt och personligt, och det här är ett utmärkt steg på den vägen, fortsätter Annika Folkesson.

Samhällskontraktet

Under de senaste åren har Kungälvs kommun arbetat aktivt med att minska utanförskapet i vårt samhälle. Kungälvs kommun är en av få kommuner som har en social översiktsplan Kommunstyrelsen antog planen i mars 2016. Planen baseras på kommunfullmäktiges strategiska mål Minskad segregation (hålla olika etniska grupper skilda från varandra). Utifrån en "halvtidsuppföljning" sommaren 2018 konstateras att Kungälvs kommun, i samverkan med olika aktörer, inlett ett långsiktigt, strukturerat och innovativt arbete kring social hållbarhet. Uppföljningen visar positivt resultat på flera olika områden, det gäller indikatorer som försörjningsstöd, arbetslöshet, brottslighet och utbildningsresultat. Slutsatsen av uppföljningen är tydlig, det är förts när kommunen och samhället i övrigt gör insatser tillsammans och samtidigt som vi kan nå de riktigt goda resultaten. Idag är vi närmare 70 företag, föreningar, myndigheter som är med i "Samhällskontrakt - ett socialt hållbart Kungälv 2020".

Målet är att:

  • Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent i hela Kungälvs kommun.
  • Innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
  • Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

Inför 2019 finns särskilda behov av att möta upp nyanlända Kungälvs invånare som lämnar etablering.

Bildtext: Från vänster Henrik Onsjö, platschef i Kungälv, Martin Svahn, regionchef JM och Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande

 

  Sidan skapades: