Ny lag tvingar Kungälvs kommun ta större ansvar i flyktingmottagandet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den så kallade Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars och innebär att kommuner måste ta emot ett förutbestämt antal flyktingar varje år. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas etablering i samhället och att vissa kommuner inte ska kunna avstå.
Många som fått uppehållstillstånd sitter fast på anläggningsboende i väntan på en kommunplacering och eftersom flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och att ordna fram bostad åt dem.
Det är Länsstyrelsen som räknar fram kommuntalet, det vill säga antalet flyktingar som ska tas emot i varje kommun. Antalet baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Hänsyn tas också till antalet ensamkommande barn som omfattas av ett eget fördelningssystem.
Kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har tecknat en överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering. Kommunens ansvar i detta är bland annat att erbjuda bostäder, skola, och barnomsorg.

Den nya lagen kräver alltså att Kungälvs kommun behöver ta hänsyn till nyanlända i sin planering för bostadsförsörjningen.

– Det betyder bland annat att vi behöver tänka lite nytt kring bostadsbyggandet, säger Pia Christoffersson som är samordnare för flyktingmottagandet. Från det att ett beslut om anvisning är fattat kommer vi att ha upp till två månader på oss till dess att ett mottagande i kommunen ska ske. För att lyckas måste vi utmana regelsystemet inom samhällsbyggnadsområdet, exempelvis när det gäller tillfälliga bygglov, och upphandling, säger Pia Christoffersson.

Den sammanvägda samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Åtgärder som verkar mot målet ska prioriteras, så står det i kommunens strategi för tillväxt utifrån ökat flyktingmottagande.

Under 2015 tog Kungälvs kommun emot 19 vuxna och barn. Dessutom kom 18 personer som själva ordnat med boende. Till det tog vi emot 126 ensamkommande barn. Kommunens prognos säger att vi under 2016 och 2017 ska ta emot 600 nya kommunmedlemmar, både ensamkommande barn, vuxna och barn med vårdnadshavande.

- Planering pågår för att tillgodose detta behov, både på kort och lång sikt. För att minska segregering arbetar vi för att skapa ett blandat boende, säger Pia Christoffersson. Flyktingmottagandet, som är en del i den planerade tillväxten, ställer krav på 190 rumsboenden och 124 lägenheter under denna period.

I dagsläget får kommunen statsbidrag som täcker våra kostnader.

  Sidan skapades: