Ny rekommendation om lämning och hämtning av barn vid förskola

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Så är den nya rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland som publicerades den 26 november.

Följande information finns på Smittskydds Västra Götalands webbplats:
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer. På denna sida finns dessa förhållningsregler, vilka ges av behandlande läkare. I förhållningsreglerna finns information om vad som menas med "smittsam period".

Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Även förskoleverksamheter har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus.

Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Rekommendationen kan komma att omprövas vid förändrat epidemiologiskt läge, eller om nya nationella riktlinjer tillkommer.

Till informationen på Smittskydds Västra Götalands webbplats

  Sidan skapades: