Ny taxa för Marstrandsfärjan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunfullmäktige har beslutat om en justerad taxa för Marstrandsfärjan. Taxan gäller från den 15 juli 2021.

Den 1 januari 2021 tog Kungälvs kommun över trafikplikten för färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Den 5 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om en taxa. I april 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag med justerad taxa. Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt, men ändå följa kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan ska vara självfinansierad. Den justerade taxan beslutades av kommunfullmäktige den 1 juli.

I den justerade taxan som börjar gälla den 15 juli är priserna för årskort och 90-dagarskort sänkta. Nytt pris för årskort vuxen är 1200 kronor (ungdom 900 kronor) och för 90-dagarskort vuxen 750 kronor (ungdom 563 kronor).

Den som har köpt årskort under 2021 enligt den tidigare taxan kommer att kunna få mellanskillnaden återbetalad. Tänk i så fall på att ta med ditt kvitto.

Kommunfullmäktiges beslut i sin helhet

  Sidan skapades: