Ny taxa för vatten och avlopp för 2023

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter för vatten och avlopp från 1 januari 2023. Avgiften höjs med 10 % för alla som är anslutna till det kommunala nätet. Engångsavgiften för en villaägare som ska ansluta till det kommunala nätet förändras genom att tomtens storlek inte längre påverkar kostnaden. Samtidigt bidrar Kungälv till att säkra tillgången till rent vatten för invånare i regionen.

Den löpande kostnaden som alla betalar för att vara anslutna till det kommunala nätet kallas brukningstaxa. Den är uppdelad i en fast del och en rörlig del som beror på hur mycket man förbrukar. Det är denna avgift som höjs totalt med 10 % från 1 januari 2023, fördelat på fasta delen 13 %, den rörliga delen 7 % och dagvattenavgiften 7 %. För en villa innebär höjningen cirka 1 000 kronor mer per år och för en lägenhet cirka 700 kronor mer per år.

Enhetstaxa för anläggningsavgift

När en villaägare ska ansluta till det kommunala nätet betalar den en engångsavgift, den kallas för anläggningsavgift. Tidigare påverkade villatomtens storlek hur stor kostnaden blev, men i den nya taxan är det borttaget. Det innebär att avgiftens storlek inte längre beror på tomtytan utan endast på vilka tjänster som man ansluter till: vatten, spillvatten och/eller dagvattten. En villaägare med ett småhus kommer få betala 320 000 kronor om den ansluter till alla tjänster, oavsett tomtens storlek. För flerbostadshus med tre lägenheter eller fler kommer tomtytan även i 2023 års taxa att påverka anläggningsavgiften.

Kungälvs kommun har, liksom många andra kommuner i Sverige, en omfattande utmaning i att underhålla, förnya och bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp. Det nuvarande världsläget med högre räntor leder till högre kostnader för kommunen.  VA-verksamheten betalas inte av skatter utan är helt och hållet finansierad av bruknings- och anläggningsavgifterna. Det är för att kunna fortsätta med en säker och hållbar leverans av vatten och avlopp som kommunen behöver höja avgiften med 10 %.

Samarbete med andra kommuner

Kungälvs kommun arbetar tillsammans med flera kommuner för att säkra tillgången till vatten för invånarna i regionen. Tidigare i år skrev kommunen avtal med Stenungsunds kommun om att leverera vatten till dem enligt självkostnadsprincip. Stenungsund kommer i sin tur att sälja vidare till Tjörn. Redan idag säljer Kungälvs kommun vatten till Ale kommun och ett nytt avtal finns inom kort på plats som bygger på samma självkostnadsprincip. Det innebär att Kungälvs kommun alltid kommer att få full täckning för de kostnader vi har för att leverera vatten till grannkommunerna. Intäkterna från grannkommunerna är medräknade när man sett på behovet att höja taxorna för kommunens invånare.

När flera kommuner gemensamt bär på kostnaderna för till exempel vattenverket så behöver Kungälvsbornas avgifter höjas mindre, samtidigt som kommunen bidrar till att öka leveranssäkerheten av vatten i Göteborgsregionen.

Räkna på din brukningsavgift redan nu

I samband med beslutet om VA taxa för nästa år lanserar vi en e-tjänst för att enkelt räkna ut din VA-brukningsavgift för nästa år. Den vänder sig i första hand till privatpersoner och företrädare för VA föreningar. Allt du behöver göra är att ta fram din faktura, följa länken här nedan och fylla i uppgifterna. E-tjänsten räknar alltså på din brukningsavgift för 2023 redan nu.

Då du fyller i din beräknade årsförbrukning så kan uträkningen inte bli exakt. Men du får en fingervisning för hur hög avgiften blir för dig eller er förening under 2023.

  Sidan skapades: