Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. "Lagen om tobak och liknande produkter" innebär bland annat att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Syftet är att avnormalisera och minska tobaksanvändning samt att göra offentliga platser mer tillgängliga.

En av de stora förändringarna är att de införs rökförbud på flera nya områden utomhus, nämligen:

 • På uteserveringar
 • I områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser, perronger och taxizoner.
 • På lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde, exempelvis mataffärer och restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård samt entréer till statliga och kommunala myndigheter.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar flera olika produkter. I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

 • röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats, exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa
 • använda e-cigaretter
 • röka örtprodukter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak.

Därför införs nya rökfria miljöer

 • Avnormalisering. En minskning av den sociala exponeringen för rökning bidrar till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.
 • Folkhälsa. När rökförbud infördes i inomhusmiljöer minskade både rökningen och risk för sjukdomar som kan bero på tobaksanvändning. Förhoppningen är att rökförbudet utomhus kommer att få en liknande effekt.
 • Tillgänglighet. Utomhusmiljöer ska bli mer tillgängliga för personer som inte vill, eller av hälsoskäl inte bör, utsättas för tobaksrök. Speciellt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga. Det är inte ovanligt att personer som är överkänsliga för rök måste undvika platser där rökning tillåts.

Ansvarig för att rökförbudet följs

Den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs är också ansvarig för att det följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet.

På en uteservering ansvarar den som driver serveringen för att rökförbudet följs. Vid entréer ligger ansvaret på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Det gäller oavsett om denna person äger eller förfogar över området utanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

För lekplatser på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig.

Vad behöver de ansvariga göra?

Den som är ansvarig för rökförbudet ska:

 • sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet
 • ta bort askkoppar från rökfria miljöer
 • informera om rökförbudet

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. Den ansvarige får dock inte avlägsna en person som röker, det får endast polisen och ordningsvakter göra.

Geografisk avgränsning vid entréer

Någon geografisk avgränsning av det område som omfattas av rökförbudet görs inte i lagen. Rökförbudets räckvidd ska bedömas i det enskilda fallet utifrån syftet med bestämmelsen. Det ska vara möjligt att ta sig in och ut ur en lokal utan att utsättas för tobaksrök. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök från andra produkter inte kommer in i lokalerna innanför entrén.

Ansvar för tillsynen

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Mer information

Folkhälsomyndigheten om ny lag om tobak och liknande produkter

Länsstyrelsens skyltar om rökning förbjuden

  Sidan skapades: